Hvornår er jeg økonomisk uafhængig?

Du er økonomisk uafhængig lige så snart at dine passive indtægter dækker dine samlede årlige udgifter.

økonomisk uafhængig

Eksempel på at være økonomisk uafhængig:

Månedligt budget: 10.000 kr = Årligt budget: 120.000 kr

Dvs. at du har brug for passive indtægter på 120.000 kr efter skat for at kalde dig økonomisk uafhængig.

Der er flere måder at passive indtægter kan opbygges. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i en aktieopsparing.

Skatten er på 27% af de første 52.900 kr i afkast, derefter stiger den til 42% på alt over det.

Se regler for skat.

Udregning for at have 120.000 kr udbetalt efter skat:

52.900*1,27= 67.183 kr

67.100*1,42= 95.282 kr

= 162.465 kr i afkast før skat

Hvis vi regner med 5% årligt afkast af formuen kræver det altså 3.249.300 kr at være økonomisk uafhængig. (162.465*20= 3.249.300 kr)

Lægt mærke til at denne udregning ændres radikalt, hvis du ændrer i det forventede årlige afkast af din formue. Er dit afkast fx 8% kræves der kun en formue på 2.031.187,5 kr at være økonomisk uafhængig.

Du behøves altså ikke være vanvittig rig for at være økonomisk uafhængig. Det handler om at skabe dig tid og plads til selv at kunne bestemme over din tid og prioriteter.

Lean FI vs Fat FI

I de amerikanske communities snakkes der ofte om graden af økonomisk uafhængighed. Der bliver ofte refereret til Lean FI og Fat FI(FI=Financial Independent)

Lean FI bliver beskrevet som at være økonomisk uafhængig, hvis du skraber alle unødvendige udgifter væk, og virkelig kun har de allermest nødvendige udgifter tilbage.

Tommelfingerreglen er her, at du har aktiver for ca. 15 x dine nuværende årsudgifter.

Læs: Budget: Nødvendige udgifter VS Unødvendige udgifter

Fat FI er når du kan bruge penge på mere luksuriøse ting, som normalt ville falde udenfor dit normale forbrugsmønster. Det kan fx være dyre biler eller luksuriøse rejser.

Tommelfingerreglen er her, at du har aktiver for minimum 35 x dine nuværende årsudgifter.

Vil du godt i gang på din vej mod økonomisk uafhængighed?

Tilslut dig frihedsjægerne!

Få 4 action-steps til at starte din rejse mod at blive økonomisk uafhængig

* indicates required