Hvad er passiv indkomst?

Passiv indkomst er defineret som en indtægt der modtages på regelmæssig basis som kræver minimal eller ingen indsats at vedligeholde. Det betyder altså, at du tjener penge uden at arbejde for dem. Et populært udtryk er ”at pengene arbejder for dig”. Du tjener altså penge uden at løfte en finger.

Passiv indkomst

Eksempler på passiv indkomst

Udlejningsejendom: Har du en bolig, du udlejer som dermed tjener dig penge, så kan den betegnes som en passiv indkomst. Ejer du fx en bolig og udlejer den for 5.000 kr om måneden, så er det din passive indkomst. (Efter du har fratrukket mulige udgifter og skat)

Forretninger: Har du andel i en forretning der tjener dig penge, men som du ikke arbejder i, så er det også en passiv indkomst. Et eksempel kunne være en webshop der tjener 1.000.000 kr. Du har en ansat til at håndtere alt omkring den. Løn og andre udgifter tager 500.000 kr. Din fortjeneste er hermed 500.000 kr før skat, uden at du har arbejdet aktivt på det.

Portefølje indkomst: Porteføljeindtægter er indtægter som følge af papirinvesteringer som kapitalgevinster, udbytte og renteindtægter, som du modtager fra ejerskab af aktier og obligationer.

Royalties: Har du fx udgivet en bog, en sang eller lignende som genererer en vedholdende indtægt, så kan den også defineres som en passiv indtægt.

Hvorfor er passiv indtægt så vigtigt?

Uden passiv indtægt er det næsten umuligt at blive økonomisk uafhængig. Passiv indtægt arbejder for dig, så du ikke behøves at arbejde for en løn.

Du tænker nok “Hvornår er jeg økonomisk uafhængig?

Det er du i det sekund, at dine passive indtægter dækker dine samlede årlige udgifter.

Vil du i gang med at tjene passiv indkomst?

Skriv dig op til frihedsjægerne og få 4 handlingsrettede trin til at starte din jagt på passiv indtægt.

Tilslut dig frihedsjægerne!

Få 4 action-steps til at starte din rejse mod at blive økonomisk uafhængig

* indicates required